10/08/2019 - 17/08/2019

@wbsc   #U19SoftballWC  

Hosted by:   USA

U-19 Women's Softball World Cup 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2019 排名 2018 排名
USA 1 1
MEX 5 5
CZE 12 15
BOT 40 43

B組

球隊 2019 排名 2018 排名
JPN 2 2
AUS 8 7
ITA 10 9
RSA 26 28

C組

球隊 2019 排名 2018 排名
PUR 4 4
CHN 7 8
BRA 14 14
IRL 17 22

D組

球隊 2019 排名 2018 排名
CAN 3 3
TPE 6 6
NED 9 10
NZL 16 11

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名